Tulevaisuuden paino

Tulevaisuuden paino on suoraan verrannollinen kulttuurin ja ympäristön muutosten nopeuteen. Nykyhetken merkittävyys on kääntäen verrannollinen tulevaisuuden painoon. On esitetty erilaisia arvioita siitä, missä vaiheessa tulevaisuuden paino kasvaa niin suureksi, ettei voida enää puhua nykyajasta. MR