Muuntamoinen

Ohjelma, jolla ihmisen hermoston rytmiä muutetaan. Muuntamoisen avulla ihmisen hermosto (ja samalla reaktionopeus ja sähkötaajuus) muutetaan jonkin jäljelle jääneen kasvi- tai eläinlajin mukaiseksi. Esim. rahkasammal tai rotta. Muuntamoisen avulla ihminen pystyy lähestymään lajia, saamaan tietoa ja rakentamaan empatiaa jäljelle jääneitä lajeja kohtaan. Pyrkimys on kommunikaatiokyvyn lisääminen massasukupuutosta selvinneiden kesken. Epäillään, että kyky ohjelmoitua muuntamoiseen liittyy hermoston rytmiin (hermoston joustavuus, ns. resilienssi on eduksi) ja kommunikaatioskeemoihin. Yksipuoliset, jähmeät skeemat voivat estää muuntamoista. Esimerkiksi kauan toistettu tapa kommunikoida monologisella puheella tai väitellen vaikeuttaa muuntamoista. Myös ilmankosteus vaikuttaa. RT