Mielentäminen

Ymmärtämisen syvempi muoto. Ihmisen tulee ymmärtää tulevaisuuden yhteiskunnan muutosprosesseja ja niiden yksilövaikutuksia mielen tasolla pystyäkseen rakentamaan elastista, rakentavaa ja hyväksyvää yhteisöllisyyttä.