Ekotus

1960-luvulla kiihtynyt  ”vihreä” toiminta, joka sisälsi toimintamalleja, tuotteita, argumentointia ns. ekologisten valintojen puolesta. Ekotuksella pyrittiin luomaan vaihtoehtoja ja tekemään eroa luonnonvaroja riistävälle elintavalle, joka oli teollistumisen ja väestönkasvun myötä kiihtynyt (liittyi ihmiskäsitykseen, jossa ihminen oli käsitettiin kuluttajaksi). Ekotuksen ilmenemis-muotoja olivat esimerkiksi poliittisiin järjes-telmiin muodostuneet ekopuolueet, liikkumiseen keksityt sähköautot, kehojen ja ympäristön puhdistamiseen liittyvät ekopesuaineet. 

Ekotus hävisi, kun ihmiselle sopiva elintila maapallolla kutistui puoleen 2010-luvun elintilaan verrattuna. Pääasiassa kuivuus ja tulvat tekivät suuren osan maapallon pinta-alasta elinkelvotonta. Tällöin tuotantoketjut vakiintuivat kestäviksi aina alkutuotannosta jälleenkäyttöön ja maatumiseen asti. RT