Autotahtoinen

Jälkifossiilisella ajanjaksolla tunnistettu epärealistisen haluamisen tila. Olento tai ryhmä haluaa asioita, joita ei ole perusteita haluta. (Esim. ajaa autolla, joka käyttää fossiilisia polttoaineita) Tila, jossa olento tai ryhmä kuvittelee ja käyttäytyy kuin voisi autonomisesti päättää ja tehdä valintoja kuluttamisesta. (Vrt. fossiilisen kauden individualismiharhaan perustuvat valinnat). Saattaa kroonistuessaan johtaa mielenterveysongelmiin (harhat, ylipsykoosi), rikollisiin tekoihin ja yhteisöstä putoamiseen, jopa lopulliseen syrjäytymiseen ja menehtymiseen. RT