“taskukahvinkeitin”

Tämän kahvinkeittimen avulla voit valmistaa kahvia missä ja milloin haluat. Pienikokoisen ja taitettavan muodonsa ansiosta kahvinkeitin mahtuu taskuun. Jotta kahvinkeitin toimisi, sinun on laajennettava pääosia ja käytettävä aurinkoenergiaa aloittaaksesi kahvin valmistaminen itsellesi! -Daniil Markov

LE (luonnon elotus)

Tällä sanalla meinataan sitä, että olisi yritys jonka tehtävänä olisi kasvattaa kasveja sellaisissa alueissa, jotka ovat kuivia, ei ole kasveja eikä eläimiä ja jossa ei ole niin sanotusti elämää. -Sarah

Atomikattila

Sähkön tuotanto saatiin Pohjoismaissa puhdistettua 2020- ja 2030-luvuilla huolimatta siitä, että sähkönkulutus kasvoi rajusti kun teollisuuden fossiiliseen energiaan perustuvat prosessit korvattiin puhtaasti tuotetulla sähköllä. Ydinvoiman rooli jäi merkittäväksi vaihtelevan tuulivoiman tukijaksi vesivoiman ohella, mutta sen varsinainen renessanssi jäi kokematta. Liikenteessäkin sähkö tuli suurimmaksi käyttövoimaksi. Lämmityssektori uhkasi jäädä polttoon perustuvan energiantuotannon varaan. Näytti, että lämmityksestä oli tulossa suurista energiankulutuksen sektoreista selvästi vaikeimmin puhdistettava CO2-päästöistä. Vuonna 2027 aloitti Suomessa tiedemyönteisin hallitus ikinä. Sen perustamassa poikkitieteellisessä paneelissa saavutettiin nopeasti konsensus, jonka mukaan lämmityksen dekarbonisaatiossa on markkinoita tuettava voimakkaasti lainsäädännöllä. Paneelin mietintö sai myös oppositiopuoleiden tuen. Niinpä jo vuonna 2032 lainsäädäntö mahdollisti pienten, sarjatuotantona valmistettavien ydinlämpöreaktorien rakentamisen kaukolämmön ja teollisuuden prosessilämmön tuotantoon. Passiiviset, painovoimaan ja lämmön johtumiseen perustuvat turvallisuustoiminnot varmistivat atomikattilan turvallisuuden kaikissa tilanteissa. Riitti, että konseptille haettiin lupa kun aiemmin jokaiselle ydinreaktorille oli haettava lupa erikseen. Vuoteen 2040 mennessä Suomen jokaisessa suuremmassa kaupungissa oli kotimainen sarjatuotettu, standardinomaisista moduuleista koostuva passiivisesti turvallinen atomikattila valmisteilla tai jo käynnissä. Kaukolämmön hinnat saatiin lopulta laskuun kaikissa suuremmissa kaupungeissa. Ydinkaukolämmöstä tuli merkittävä suomalainen vientituote. Atomikattiloiden tuotanto ei kärsinyt tuuli- ja aurinkovoiman tapaan kriittisten metallien, kuten neodyymin ja dysprosiumin, ajoittain riittämättömästä tuotannosta. AS

Avuttaminen

Kaupungistumisen edetessä yhä enemmän ihmisiä on hakeutunut kaltaistensa naapureiden pariin taloyhtiöihin. Onpa niitä perustettu ja rakennettukin naapuriapua hyödyntävien yhteisöjen voimin koko ajan enemmän. Avuttaminen on sukua auttamiselle, mutta perustuu enemmän vastavuoroisuuteen kuin perinteinen auttaminen. Avuttaja kaitsee naapurin lapsia kun on tarvis eikä lukua pidetä siitä kuka on auttanut eniten. Avuttaja lainaa autoaan tai osaa kursailematta pyytää sitä naapurilta lainaksi kun tarvitsee. Avuttaminen luo turvaverkkoja niillekin, joilla ei asu sukulaisia samalla paikkakunnalla. Moni avuttaja ei osaisi ottaa apua vastaan sukulaiselta eikä sukulainen pyytää apua tältä. Avuttamisessa avun tarjoamisen ja pyytämisen kynnys on pieni. Naapurit ovat avuttamista varten – puolin ja toisin. AS

Monimetsä/Puilta nähty metsä

Metsänhoito oli pitkään jaksoittaiseen malliin perustuva. Tätä metsänhoitoa kutsuttiin pitkään ”uudistavaksi”, vaikka metsä uusiutuu hoitamattakin. Sanat eivät aina ole neutraaleja; uudistava päätehakkuu tuottaa raiskion, joka joidenkin mielestä kuvaa jaksottaista metsänhoitoa paremmin kuin sana ”uudistava”. Hulluinta oli se, että ennen 2020 vuotta visioitiin paljon suuren jalostusarvon biotaloudesta samalla kuin Suomen metsienkäytön jalostusarvo putosi puoleen 2000-2020. Biotalous tuli lopulta, mutta ei esimerkiksi biopolttoineiden muodossa, monien ounastelusta huolimatta. Pikkuhiljaa opittiinkin, että metsistä saa usein suurimman arvon siirryttäessä jatkuvaan kasvatukseen. Otetaan puu sieltä ja täältä, mutta annetaan puiden olla eri ikäisiä ja tuottaa erilaisia ekosysteemipalveluja. Vuosien ajan piinanneiden, aaltoina palanneiden koronaepidemioiden aikana viimeistään tajuttiin, että kansallispuistot olivat oiva pakopaikka arjesta. Niiden arvo mielenterveydelle nähtiin myös. Epidemioiden lopulta hellittäessä palasivat myös turistit. Joku keksi jopa laskea, että kuinka monta suomalaista saa elantonsa luontopalveluista. Jopa 60 000 työllistä, kun vielä vuonna 2020 luku oli 30 000! Luvussa eivät ole mukana ulkomaiset marjanpoimijat, joiden määrä niin ikään on tuplaantunut. Hirsirakentamisen uuden nousun ja yöttömän yön flavonoideilla kyllästettyjen arktisten marjojen buumin myötä biotalous ei enää yhdisty sanana ihmisten mielissä selluun ja sen keittoon. AS

Mielentäminen

Ymmärtämisen syvempi muoto. Ihmisen tulee ymmärtää tulevaisuuden yhteiskunnan muutosprosesseja ja niiden yksilövaikutuksia mielen tasolla pystyäkseen rakentamaan elastista, rakentavaa ja hyväksyvää yhteisöllisyyttä.

Kuivio

Ilmastonmuutoksen vaivaamien kesien tuoma kuiva sienimetsä tai muu maasto.

Rattiromanssi

Kun elämän parhaat hetket tapahtuvat auton ratissa, kovissa vauhdeissa, ylinopeutta ajaessa, moottorin syödessä tarpeettoman paljon bensaa, tarpeettoman ison ja tehokkaan nelivetomoottorin huutaessa, kun taustalla soi musiikki, joka on tehty ennenkuin ilmastonmuutoksesta on tavallisilla meikäläisillä ollut pienintä aavistustakaan. Kun pitää luopua elämän huipuista, makeasta synnin hunajasta, vauhdista.

Teknokivikausi

∼teknologinen taantuma

Pettymys kun teknologian kehittyminen ei kehittänytkään ihmistä ja hänen toimintojaan ylemmälle älykkäämmälle tasolle vaan lisäsi henkistä taantumista ja mm. muistiongelmia ja aloitekyvyn hankaluutta.

Pussittaminen

Se, kun ajattelee kaikkia eri toimintavaihtoehtojen kritiikin kohtia ja päätyy siihen, että kaikki ovat huonoja / mitään ei voi tehdä, myös tunne; kuin vetäisi muovipussin itse päähänsä.

Varustuska / fjällrävenraivo

Halu viettää pitkiä aikoja luonnossa ostamatta sitä varten tuotettua uutta tavaraa. Halu mennä niissä ramppeissa mitä päällä on, vaikka kollegepöksyt kastuvat, kestäen muiden vaeltajien katseet.  -Tiina

Vetistys

Puhdas vesi lähteestä valjastetaan putkiin, pumpataan öljyllä, vuorataan kuparilla ja fluorilla, jotta vain voisi nupista vääntämällä sitä nauttia. Kun vain sangolla voisi hakea viitseliäisyyttään.

Luontohyvitys

Kansalaistason toiminnan nimitys ekologiselle kompensaatiolle. Ei vaadi laskentamalleja ja perustui vapaaehtoisuuteen. Kansalainen hyvittää luonnolle aiheuttamaansa haittaa erilasin toimin, kuten tukemalla luonnon monimuotoisuutta omalla pihallaan tai kaupunki/maaseutuympäristössään, maksamalla erilasia kompensointilisiä, osallistuen ennallistamistalkoisiin jne. Myöhemmin muuttunut itsestään selväksi ja pakolliseksi toiminnaksi kaikkeen kulutukseen. -Satu Tuittila

Lopuuttomuus

Avohakkuiden myötä täysin puuton maisema, joka aiheuttaa ihmisessä syvää tyhjyyden ja toivottomuuden tunnetta. -KT

Ekotus

1960-luvulla kiihtynyt  ”vihreä” toiminta, joka sisälsi toimintamalleja, tuotteita, argumentointia ns. ekologisten valintojen puolesta. Ekotuksella pyrittiin luomaan vaihtoehtoja ja tekemään eroa luonnonvaroja riistävälle elintavalle, joka oli teollistumisen ja väestönkasvun myötä kiihtynyt (liittyi ihmiskäsitykseen, jossa ihminen oli käsitettiin kuluttajaksi). Ekotuksen ilmenemis-muotoja olivat esimerkiksi poliittisiin järjes-telmiin muodostuneet ekopuolueet, liikkumiseen keksityt sähköautot, kehojen ja ympäristön puhdistamiseen liittyvät ekopesuaineet. 

Ekotus hävisi, kun ihmiselle sopiva elintila maapallolla kutistui puoleen 2010-luvun elintilaan verrattuna. Pääasiassa kuivuus ja tulvat tekivät suuren osan maapallon pinta-alasta elinkelvotonta. Tällöin tuotantoketjut vakiintuivat kestäviksi aina alkutuotannosta jälleenkäyttöön ja maatumiseen asti. RT

ELA

Elämässä mukana – muutoksissa tukena.


Elämäneläkelaitos eli Ela, huolehtii Suomessa asuvan ja kasvavan eliöstön perusturvasta eri elämäntilanteissa. Elan palvelut kattavat niin nisäkkäät, sienet, kuusipuut, laululinnut kuin mullassa kaihertavat kastelierotkin.  Elan hoitamaan perusturvaan kuuluvat esimerkiksi perheiden, laumojen, parvien ja verkostojen tuet, elämän perinnöt, sairausvakuutus, kuntoutuksen -ja ennallistamisen tuet, yksinäisen läheisturva, asumisen ja kasvupaikantuki, opintotuki, rajoite-etuudet ja vähimmäisrakkaus. Ela haluaa palvella. Vuosittain sen asiakkaat saavat palvelua Elan palvelupisteissä sekä ulkona maastossa. Kriiseissä auttajina toimivat henkilökohtaiset avustajat. Ela turvaa eliöstön perusturvallisuuden tunnetta, edistää terveyttä, edistää yhteisöjä ja tukee itsenäistäkin selviytymistä. Elan arvot ovat eliöitä arvostava, osaava, yhteistyökykyinen ja uudistuva. RT

Jääjä

Muurien ja tulvavallien ulkopuolelle vapaaehtoisesti jäävä, evakuoinnista kieltäytyvä. Jäärä. HN

K-voima

Voima, joka kohdistuu ihmiseen, kun erinäiset kasvumuuttujat hänen ympärillään alati *kiihtyvät* – kun esimerkiksi energiantuotanto, tietokoneiden prosessoriteho ja lannoitteiden kulutus kasvavat eksponentiaalisesti. Jos kiihdytys pysyy vakaana, K-voima on ihmiselle yhtä huomaamaton kuin ilmanpaine ja painovoima. K-voiman äkillisten romahdusten on havaittu aiheuttavan ihmisessä sukeltajantautia muistuttavia oireita. 2040-luvulla niitä opittiin hoitamaan pitkillä lepojaksoilla. HN

Loppueläminen

Yksilöt alkavat jakaa loppuelämänsä elämisen kokemusta. Kuolevaisuuden muistaminen ja jäljellä olevan ajan arvostaminen laajenee yhteisöihin ja siitä elonkehään. Voivatko myös yksilöä suuremmat systeemit saada jälkeläisiä? Odotammeko niiden elämää omamme jälkeen, biosfäärin tuntemattomia, pieniä lapsia? PH

Maarra

2030-luvulla kehittyvä sururituaali, vertaa hautajaiset. Suru ja ahdistus, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen ja luonnon tuhoutumiseen, saavat oman rituaalinsa. Sadattuhannet ihmiset saapuvat suremaan eri puolilla maailmaa. Rituaaleja järjestetään tuhansissa kaupungeissa, ja rituaalin kesto ja vaiheet vaihtelevat. Maarran ydintä on kuvattu näin: osallistua maarraan on luopua siitä kuvitelmasta, että kaikki jatkuu kuten ennen. Luopua itsepetoksesta. Osallistua maarraan on katsoa tilannetta rehellisesti ja surra sitä. Hengittää juuri nyt. Toiset uskovat, että maarraan osallistuminen palauttaa kyvyn toimia inhimillisesti ja rauhallisesti, suhteessa maailmaan ja omaantuntoon. RT