Yhteistö

Korvasi aiemman ympäristö-sanan. Muutoksen taustalla oli laaja havahtuminen siihen, että kaikki kuuluu yhteen. Puhe ”ihmisestä ja ympäristöstä” heijasteli ajattelumalleja, joissa kuviteltiin liian suuria eroja yksilön ja ympäröivän todellisuuden välille. Yhteistö-sanaan liittyy läheisesti myös yhteistyö, joka on yhteiselämän ylläpitämisen edellytys. PP