Utopiasimulaatio

Ihmiskunta säilyttää loppuun asti kyvyn kuvitella tapoja selviytyä katastrofista. Konkreettisiin toimenpiteisiin ei kuitenkaan riittävässä mittakaavassa ryhdytä, mikä tosin ei johdu utopiasimulaatiosta, vaan niin kutsuttujen taloudellisten realiteettien huomioonottamisesta.LG