Teknokivikausi

∼teknologinen taantuma

Pettymys kun teknologian kehittyminen ei kehittänytkään ihmistä ja hänen toimintojaan ylemmälle älykkäämmälle tasolle vaan lisäsi henkistä taantumista ja mm. muistiongelmia ja aloitekyvyn hankaluutta.