lue

Tämän kahvinkeittimen avulla voit valmistaa kahvia missä ja milloin haluat. Pienikokoisen ja taitettavan muodonsa ansiosta kahvinkeitin mahtuu taskuun. Jotta kahvinkeitin toimisi, sinun on laajennettava pääosia ja käytettävä aurinkoenergiaa aloittaaksesi kahvin valmistaminen itsellesi! -Daniil Markov

Tajuta kesken tavallisen päivän, ettei koskaan tule pääsemään ideaaliensa tasolle omien elintapojen muuttamisessa ekologisesti kestäviksi
-Elli Leppä

Sähkön tuotanto saatiin Pohjoismaissa puhdistettua 2020- ja 2030-luvuilla huolimatta siitä, että sähkönkulutus kasvoi rajusti kun teollisuuden fossiiliseen energiaan perustuvat prosessit korvattiin puhtaasti tuotetulla sähköllä. Ydinvoiman rooli jäi merkittäväksi vaihtelevan tuulivoiman tukijaksi vesivoiman ohella, mutta sen varsinainen renessanssi jäi kokematta. Liikenteessäkin sähkö tuli suurimmaksi käyttövoimaksi. Lämmityssektori uhkasi jäädä polttoon perustuvan energiantuotannon varaan. Näytti, että lämmityksestä oli tulossa suurista energiankulutuksen sektoreista selvästi vaikeimmin puhdistettava CO2-päästöistä. Vuonna 2027 aloitti Suomessa tiedemyönteisin hallitus ikinä. Sen perustamassa poikkitieteellisessä paneelissa saavutettiin nopeasti konsensus, jonka mukaan lämmityksen dekarbonisaatiossa on markkinoita tuettava voimakkaasti lainsäädännöllä. Paneelin mietintö sai myös oppositiopuoleiden tuen. Niinpä jo vuonna 2032 lainsäädäntö mahdollisti pienten, sarjatuotantona valmistettavien ydinlämpöreaktorien rakentamisen kaukolämmön ja teollisuuden prosessilämmön tuotantoon. Passiiviset, painovoimaan ja lämmön johtumiseen perustuvat turvallisuustoiminnot varmistivat atomikattilan turvallisuuden kaikissa tilanteissa. Riitti, että konseptille haettiin lupa kun aiemmin jokaiselle ydinreaktorille oli haettava lupa erikseen. Vuoteen 2040 mennessä Suomen jokaisessa suuremmassa kaupungissa oli kotimainen sarjatuotettu, standardinomaisista moduuleista koostuva passiivisesti turvallinen atomikattila valmisteilla tai jo käynnissä. Kaukolämmön hinnat saatiin lopulta laskuun kaikissa suuremmissa kaupungeissa. Ydinkaukolämmöstä tuli merkittävä suomalainen vientituote. Atomikattiloiden tuotanto ei kärsinyt tuuli- ja aurinkovoiman tapaan kriittisten metallien, kuten neodyymin ja dysprosiumin, ajoittain riittämättömästä tuotannosta. AS

Jälkifossiilisella ajanjaksolla tunnistettu epärealistisen haluamisen tila. Olento tai ryhmä haluaa asioita, joita ei ole perusteita haluta. (Esim. ajaa autolla, joka käyttää fossiilisia polttoaineita) Tila, jossa olento tai ryhmä kuvittelee ja käyttäytyy kuin voisi autonomisesti päättää ja tehdä valintoja kuluttamisesta. (Vrt. fossiilisen kauden individualismiharhaan perustuvat valinnat). Saattaa kroonistuessaan johtaa mielenterveysongelmiin (harhat, ylipsykoosi), rikollisiin tekoihin ja yhteisöstä putoamiseen, jopa lopulliseen syrjäytymiseen ja menehtymiseen. RT

Termi niille luonnonpaikoille, joita ennen kutsuttiin autiomaiksi. Ympäristötuhojen myötä ihmiset lopulta oppivat arvostamaan tällaisten paikkojen karua kauneutta ja niiden ylevöittäviä, autuaallisia vaikutuksia. ”Autuaita ne, jotka säilyttävät yhteyden autioihin”, kiteytti kuuluisa 2040-luvun runoilija, joka tunnetaan vain taiteilijanimellään Erämaiden Pyhiinvaeltaja. PP

Kaupungistumisen edetessä yhä enemmän ihmisiä on hakeutunut kaltaistensa naapureiden pariin taloyhtiöihin. Onpa niitä perustettu ja rakennettukin naapuriapua hyödyntävien yhteisöjen voimin koko ajan enemmän. Avuttaminen on sukua auttamiselle, mutta perustuu enemmän vastavuoroisuuteen kuin perinteinen auttaminen. Avuttaja kaitsee naapurin lapsia kun on tarvis eikä lukua pidetä siitä kuka on auttanut eniten. Avuttaja lainaa autoaan tai osaa kursailematta pyytää sitä naapurilta lainaksi kun tarvitsee. Avuttaminen luo turvaverkkoja niillekin, joilla ei asu sukulaisia samalla paikkakunnalla. Moni avuttaja ei osaisi ottaa apua vastaan sukulaiselta eikä sukulainen pyytää apua tältä. Avuttamisessa avun tarjoamisen ja pyytämisen kynnys on pieni. Naapurit ovat avuttamista varten – puolin ja toisin. AS

Vuonna 2037 länsimainen ihminen tunnisti ensimmäisen kerran elämän kommunikaatioyrityksiä kasvimaailman erittämissä värähtelyissä. Tunnistaminen vaatii sanattomuutta, pelon täydellistä puutetta ja tieteellisen metodin asettamista hiljaa keinuvan puun oksalle, kunnes selittämään pyrkivä mieli nukahtaa. EA

Eräänä vuonna tuhannet menettivät omaisuutensa ostettuaan osakkeita superturvallisista maanalaisista omavaraiskeskuksista, joita ei todellisuudessa ollut olemassa. ”Bunkkeruusi” oli aluksi pilkkanimi huijauksiin langenneille. Sittemmin sanalla on viitattu fantasioihin, jotka koskevat vastuusta irtisanoutumista ja yksinäistä pakoa. Uskotaan, että lähes kaikki yksilöt potevat ajoittain jonkinasteista bunkkeruusia. HN

1960-luvulla kiihtynyt  ”vihreä” toiminta, joka sisälsi toimintamalleja, tuotteita, argumentointia ns. ekologisten valintojen puolesta. Ekotuksella pyrittiin luomaan vaihtoehtoja ja tekemään eroa luonnonvaroja riistävälle elintavalle, joka oli teollistumisen ja väestönkasvun myötä kiihtynyt (liittyi ihmiskäsitykseen, jossa ihminen oli käsitettiin kuluttajaksi). Ekotuksen ilmenemis-muotoja olivat esimerkiksi poliittisiin järjes-telmiin muodostuneet ekopuolueet, liikkumiseen keksityt sähköautot, kehojen ja ympäristön puhdistamiseen liittyvät ekopesuaineet. 

Ekotus hävisi, kun ihmiselle sopiva elintila maapallolla kutistui puoleen 2010-luvun elintilaan verrattuna. Pääasiassa kuivuus ja tulvat tekivät suuren osan maapallon pinta-alasta elinkelvotonta. Tällöin tuotantoketjut vakiintuivat kestäviksi aina alkutuotannosta jälleenkäyttöön ja maatumiseen asti. RT

Elämässä mukana – muutoksissa tukena.


Elämäneläkelaitos eli Ela, huolehtii Suomessa asuvan ja kasvavan eliöstön perusturvasta eri elämäntilanteissa. Elan palvelut kattavat niin nisäkkäät, sienet, kuusipuut, laululinnut kuin mullassa kaihertavat kastelierotkin.  Elan hoitamaan perusturvaan kuuluvat esimerkiksi perheiden, laumojen, parvien ja verkostojen tuet, elämän perinnöt, sairausvakuutus, kuntoutuksen -ja ennallistamisen tuet, yksinäisen läheisturva, asumisen ja kasvupaikantuki, opintotuki, rajoite-etuudet ja vähimmäisrakkaus. Ela haluaa palvella. Vuosittain sen asiakkaat saavat palvelua Elan palvelupisteissä sekä ulkona maastossa. Kriiseissä auttajina toimivat henkilökohtaiset avustajat. Ela turvaa eliöstön perusturvallisuuden tunnetta, edistää terveyttä, edistää yhteisöjä ja tukee itsenäistäkin selviytymistä. Elan arvot ovat eliöitä arvostava, osaava, yhteistyökykyinen ja uudistuva. RT

Miltä näyttäisi horisontissa 1500 metrin korkuinen ilmavirtavoimala, aurinkotuulimylly? Voimalat maisemassa muistuttavat siitä, että emme käytä energiaa sellaisena kuin planeetta sen meille tarjoaa. Valmistamme omaa energiaa. Olemme kauempana luonnollisesta, on kuin olisimme nousseet sen ylle ohuille jaloille, nostaneet painomme sen yltä. Jos kilometrin korkuiset jalat todella irrottavat vatsan maanpinnasta ja sen alle talletetusta, voi olla, että kasvillisuus siltä kohtaa nousee taas pystyyn. PH

Hiekkamaailma on ajatus toisesta, kolmannesta ja viidennestä mahdollisuudesta luoda uudestaan maailma tai jopa universumi. Hiekkamaailma on 2030-luvulla yleistynyt leikki, joka helpottaa maapallon ajattelemista ja konkretisoi kiertokulkua planeetan pinnalla. Maailman rakentajia, hiekkamaageja, saattoi erityisesti lämpimissä maissa nähdä toreilla ja aukioilla, missä heidän ympärilleen oli kerääntynyt hiljaisia, jopa transsiin vaipuneita katselijoita. Suomessa hiekkamaageja kutsutaan usein kirjastoihin ja nuorisotaloihin. RT

Tyrmistyä silmät levällään ja sarvet tanassa jonkun ekologisesta piittaamattomuudesta
-Elli Leppä

Kuva rajataan niin, että siinä ei näy jälkiä ihmisestä. Erityisesti luontodokumentista. Muut kuin ihmiseläimet liikkuvat kuvassa alueella, jossa ei näy ihmisen toiminnan jälkiä. Ihmisrajaus on tyypillisesti ihmisen tekemä, ehkä määritelmällisesti. PH

Muurien ja tulvavallien ulkopuolelle vapaaehtoisesti jäävä, evakuoinnista kieltäytyvä. Jäärä. HN

Voima, joka kohdistuu ihmiseen, kun erinäiset kasvumuuttujat hänen ympärillään alati *kiihtyvät* – kun esimerkiksi energiantuotanto, tietokoneiden prosessoriteho ja lannoitteiden kulutus kasvavat eksponentiaalisesti. Jos kiihdytys pysyy vakaana, K-voima on ihmiselle yhtä huomaamaton kuin ilmanpaine ja painovoima. K-voiman äkillisten romahdusten on havaittu aiheuttavan ihmisessä sukeltajantautia muistuttavia oireita. 2040-luvulla niitä opittiin hoitamaan pitkillä lepojaksoilla. HN

Hiertävä suru, kun katsoo jotain rakasta, jonka tietää olevan vaarassa kadota
-Elli Leppä

Vuonna 2040 kymmenen pilvenpiirtäjää valmistuu Pasilaan tai merenpinta nousee puoli metriä. 2020-luvulla maailman ensimmäinen metsäkaupunki valmistuu Guangxin maakuntaan, tai SpaceX:n reittilennot Marsiin alkavat, tai minä täytän 50 vuotta; 2020-luvulla sähköautot ovat syrjäyttäneet polttomoottorit tai metaani vapautuu merenpohjista ja tundralta. Tulevaisuudet eroavat toisistaan niin hätkähdyttävästi, että haarautumisen täytyy alkaa jo aivan tästä hetkestä: kussakin hetkessä on päällekkäisiä, läpinäkyviä elämisen kaistoja. Koemme paitsi tulevaisuutta myös nykyisyyttä useissa kokemushaaroissa, ja yhdet niistä ovat yksityisiä elämänkaaren reittejä, toiset yhteisiä ja paikallisia, jotkin ovat suunnitelmia, toiset mallinnoksia, jotkin maapallollisia, jotkin totaalisia. PH

Kun ihmiselle sanoo, että mikäli jokainen noudattaisi hänen elämäntyyliään, vaadittaisiin viisi maapalloa, ihminen ajattelee, että se on järjetöntä: maapalloja on vain yksi. Sukua käsitteelle Humen giljotiini. LG

Ilmastonmuutoksen vaivaamien kesien tuoma kuiva sienimetsä tai muu maasto.

1) Tapa, jolla öljyn polttamisen, planeetan kuumenemisen, luonnon tuhoutumisen ja halun vahvistumisen mielteet sekoittuvat. Kuumat säät ja vartalot. Palava öljy ja rakkaus. Kehityksen kiihtyminen ja kehojen kiihottuminen. Katoavien lajien ja sidottujen ruumiiden kauneus. 2) Luonnon tuhoutumiseen liittyvä nautinto. Sanotaan, että uhkapeluria kuumottaa panosten korottaminen ja pettäjää kiinni jäämisen riski. Nykyihmistä kuumottaa hänen oma elämäntapansa. Rikkauksia on kasaantunut, mutta kaikki on mahdollista menettää hetkessä. Alati kalvaa tunne siitä kuin olisi tekemässä jotain kiellettyä, mutta samalla se on ihanaa, eikä enää voi perääntyä. Ruletti pyörii, ikirouta sulaa, avaruudesta katsottuna maapallo on kuin pelimerkki. MR

Tällä sanalla meinataan sitä, että olisi yritys jonka tehtävänä olisi kasvattaa kasveja sellaisissa alueissa, jotka ovat kuivia, ei ole kasveja eikä eläimiä ja jossa ei ole niin sanotusti elämää. -Sarah

Käyttäytymisen malli jonka avulla yhteisöt keksivät uudenlaisia ratkaisumalleja ongelmille. Kenellä tahansa yhteisön jäsenellä on mahdollisuus alkaa leikki, joka käsittelee ratkaistavaa pulmaa, ja muiden yhteisön jäsenten pitää yhtyä tähän leikkiin. Leikinnäön avulla on keksitty mm. rivilepo (yleistynyt ruuhka-aikaan julkisessa liikenteessä, kun henkilö painaa pään vieressä seisojan olalle) sekä kevyet yhteislämpöpuvut, joihin voi pukeutua jopa viisi ihmistä kerrallaan liikkumiskykyä menettämättä. Leikinnäkö on helpottanut monia hallitusneuvotteluja ja yhtiökokouksia. Leikki voi löytää uuden ratkaisun ongelmaan, tai olla löytämättä.

Yksilöt alkavat jakaa loppuelämänsä elämisen kokemusta. Kuolevaisuuden muistaminen ja jäljellä olevan ajan arvostaminen laajenee yhteisöihin ja siitä elonkehään. Voivatko myös yksilöä suuremmat systeemit saada jälkeläisiä? Odotammeko niiden elämää omamme jälkeen, biosfäärin tuntemattomia, pieniä lapsia? PH

Avohakkuiden myötä täysin puuton maisema, joka aiheuttaa ihmisessä syvää tyhjyyden ja toivottomuuden tunnetta. -KT

Kansalaistason toiminnan nimitys ekologiselle kompensaatiolle. Ei vaadi laskentamalleja ja perustui vapaaehtoisuuteen. Kansalainen hyvittää luonnolle aiheuttamaansa haittaa erilasin toimin, kuten tukemalla luonnon monimuotoisuutta omalla pihallaan tai kaupunki/maaseutuympäristössään, maksamalla erilasia kompensointilisiä, osallistuen ennallistamistalkoisiin jne. Myöhemmin muuttunut itsestään selväksi ja pakolliseksi toiminnaksi kaikkeen kulutukseen. -Satu Tuittila

Ylpeys, kun on keksinyt jotain pois laitettavaa tavaraa ja keinon, jolla siitä pääsee järkevästi eroon
-Elli Leppä

Välitila, jossa ihminen käsittelee tietoa siitä, ettei tikkaiden kiipeäminen johda mihinkään. Ihminen luovuttaa ja antautuu. Seuraa välitön rentous. Luopumalle pyhitetään aikaa, myönnetään jopa lomaa (1-30 vrk). Nykyisin esimerkiksi rippikoulu pyritään korvaamaan luopumalla. Toisaalta luopuma tapahtuu jokaisella yksilöllisenä ajankohtana. Omaa valmiuttaan luopumaan voi tutkia matalan kynnyksen luopumahetkissä, jossa yksinkertaisia tekoja tekemällä voi tulla tietoiseksi omasta luopuma-aikataulustaan ja -valmiudestaan. Luopumakypsyys ei korrelloi biologisen iän kanssa. RT

2030-luvulla kehittyvä sururituaali, vertaa hautajaiset. Suru ja ahdistus, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen ja luonnon tuhoutumiseen, saavat oman rituaalinsa. Sadattuhannet ihmiset saapuvat suremaan eri puolilla maailmaa. Rituaaleja järjestetään tuhansissa kaupungeissa, ja rituaalin kesto ja vaiheet vaihtelevat. Maarran ydintä on kuvattu näin: osallistua maarraan on luopua siitä kuvitelmasta, että kaikki jatkuu kuten ennen. Luopua itsepetoksesta. Osallistua maarraan on katsoa tilannetta rehellisesti ja surra sitä. Hengittää juuri nyt. Toiset uskovat, että maarraan osallistuminen palauttaa kyvyn toimia inhimillisesti ja rauhallisesti, suhteessa maailmaan ja omaantuntoon. RT

Ostamispiirteinen ahmimishäiriö, jonka pääoire on kohtauksittainen, holtiton tavaranosteluhimo. Otettiin ICD-sairausluokitukseen vuoden 2028 päivityksessä, ensisijainen hoito on SSRI-masennuslääkitys. sosiaalisesti voimakkaasti stigmatisoitu, herättänyt huolta lääkärikunnassa, koska ihmiset eivät syrjinnän pelossa hakeudu ajoissa hoitoon
-Elli Leppä

Ymmärtämisen syvempi muoto. Ihmisen tulee ymmärtää tulevaisuuden yhteiskunnan muutosprosesseja ja niiden yksilövaikutuksia mielen tasolla pystyäkseen rakentamaan elastista, rakentavaa ja hyväksyvää yhteisöllisyyttä.

Metsänhoito oli pitkään jaksoittaiseen malliin perustuva. Tätä metsänhoitoa kutsuttiin pitkään ”uudistavaksi”, vaikka metsä uusiutuu hoitamattakin. Sanat eivät aina ole neutraaleja; uudistava päätehakkuu tuottaa raiskion, joka joidenkin mielestä kuvaa jaksottaista metsänhoitoa paremmin kuin sana ”uudistava”. Hulluinta oli se, että ennen 2020 vuotta visioitiin paljon suuren jalostusarvon biotaloudesta samalla kuin Suomen metsienkäytön jalostusarvo putosi puoleen 2000-2020. Biotalous tuli lopulta, mutta ei esimerkiksi biopolttoineiden muodossa, monien ounastelusta huolimatta. Pikkuhiljaa opittiinkin, että metsistä saa usein suurimman arvon siirryttäessä jatkuvaan kasvatukseen. Otetaan puu sieltä ja täältä, mutta annetaan puiden olla eri ikäisiä ja tuottaa erilaisia ekosysteemipalveluja. Vuosien ajan piinanneiden, aaltoina palanneiden koronaepidemioiden aikana viimeistään tajuttiin, että kansallispuistot olivat oiva pakopaikka arjesta. Niiden arvo mielenterveydelle nähtiin myös. Epidemioiden lopulta hellittäessä palasivat myös turistit. Joku keksi jopa laskea, että kuinka monta suomalaista saa elantonsa luontopalveluista. Jopa 60 000 työllistä, kun vielä vuonna 2020 luku oli 30 000! Luvussa eivät ole mukana ulkomaiset marjanpoimijat, joiden määrä niin ikään on tuplaantunut. Hirsirakentamisen uuden nousun ja yöttömän yön flavonoideilla kyllästettyjen arktisten marjojen buumin myötä biotalous ei enää yhdisty sanana ihmisten mielissä selluun ja sen keittoon. AS

Ohjelma, jolla ihmisen hermoston rytmiä muutetaan. Muuntamoisen avulla ihmisen hermosto (ja samalla reaktionopeus ja sähkötaajuus) muutetaan jonkin jäljelle jääneen kasvi- tai eläinlajin mukaiseksi. Esim. rahkasammal tai rotta. Muuntamoisen avulla ihminen pystyy lähestymään lajia, saamaan tietoa ja rakentamaan empatiaa jäljelle jääneitä lajeja kohtaan. Pyrkimys on kommunikaatiokyvyn lisääminen massasukupuutosta selvinneiden kesken. Epäillään, että kyky ohjelmoitua muuntamoiseen liittyy hermoston rytmiin (hermoston joustavuus, ns. resilienssi on eduksi) ja kommunikaatioskeemoihin. Yksipuoliset, jähmeät skeemat voivat estää muuntamoista. Esimerkiksi kauan toistettu tapa kommunikoida monologisella puheella tai väitellen vaikeuttaa muuntamoista. Myös ilmankosteus vaikuttaa. RT

Elias Lönnrotin Suomalais-ruotsalaisen sanakirjan mukaan niistä ”kenen ei enää nimiäkään muisteta”. Nykyään sukupuuttoa seuraava vaihe, jossa sukupuuttoon kuollut laji, kieli, kulttuuri tai muu sellainen  katoaa yleisestä tietoisuudesta. MR

Maapallon saavutettua pisteen, jossa se ei enää kykene pelastamaan itseään, huomio käännetään ulkoavaruuden suojelemiseen. Tuhon pitämiseksi paikallisena, kaikki avaruusohjelmat lopetetaan. Ihmiset valtaa optimismi. Universumin äärettömyydestä riemuittaan ja sitä mallintavat kuvat kielletään. JV

Kaipuu itselle merkitykselliseen paikkaan, joka nyt on menetetty tai se ollaan menettämässä. Ihminen voi yhä asua kodissaan ja silti tuntea koti-ikävää, koska hänen kotiuteensa kuuluvia maastoja vahingoitetaan. Englanniksi termi tunnetaan nimellä solastalgia (solace + nostalgia) ja sen kehitti Glenn Albrecht. PP

Tuntea lehahtavaa, kepeää iloa jonkin luonnonluoman äkillisestä kauneudesta
-Elli Leppä

Muistinmenetys ja puistonmenetys, jota ihminen kokee lapsuudessa tärkeiden luonnonpaikkojen suhteen. Jos ja kun ihminen on menettänyt yhteyden näihin paikkoihin, hän usein yrittää torjua surua muistinmenetyksellä. Tällainen maastonmenetys on kuitenkin syvä tunne, jonka käsitteleminen on tärkeää hyvinvoinnin ja resilienssin kannalta. Jos ihminen löytää jälleen yhteyden puistoihin ja muistoihin, hänen elinvoimansa elpyy. Samankaltaisen englanninkielisen termin, toponesia (topos + amnesia), kehitti Liam Heneghan. PP

Se, kun ajattelee kaikkia eri toimintavaihtoehtojen kritiikin kohtia ja päätyy siihen, että kaikki ovat huonoja / mitään ei voi tehdä, myös tunne; kuin vetäisi muovipussin itse päähänsä.

Ehkä rakkautta on olla rehellinen ja surra sitä, mitä tulisi surra? Ehkä rakkautta on se, että surun jälkeenkin jaksaa toivoa ja rakastaa, ja toimia rakkautensa tähden? Voi olla tällainen tarina: leijumme hitaasti avaruudessa kauemmas toisistamme. Ohitse kelluu nojatuoli, jonka ostit kirpputorilta 17-vuotiaana, tuolla on ensimmäisen lapsen unilelu, sileäksi pesty delfiini. Vaikka meni pieleen, on rakkaus, on rakkaus, on laulut ja unilelu. Näkymättömät langat kulkevat sinusta delfiiniin, sinusta lapseen ja kauemmas. RT

Kun elämän parhaat hetket tapahtuvat auton ratissa, kovissa vauhdeissa, ylinopeutta ajaessa, moottorin syödessä tarpeettoman paljon bensaa, tarpeettoman ison ja tehokkaan nelivetomoottorin huutaessa, kun taustalla soi musiikki, joka on tehty ennenkuin ilmastonmuutoksesta on tavallisilla meikäläisillä ollut pienintä aavistustakaan. Kun pitää luopua elämän huipuista, makeasta synnin hunajasta, vauhdista.

Luonnon kyky muodostaa ihmisen jälkeisenä aikana mielekkäitä ekologisia kokonaisuuksia. Sana on kuitenkin harhaanjohtava, sillä luonto ei pyri vakauteen eikä luonto pyri mihinkään. Sanan ensisijainen tarkoitus on tuoda turvaa pelottavassa tilanteessa. LG

2020-luvulla ilmaantunut supersankari, joka kuljettaa aikansa ihmisten viestejä näiden lapsille, lapsenlapsille ja lapsenlapsenlapsille. Yhteyttä tulevaisuuteen ritari ottaa ämpärin avulla. RT

Kaikki merkittävät muutokset ovat näkymättömiä. Niitä ei huomaa, ennen kuin ne ovat kohdalla. JV

Eliza Doolittlea käsketään puhumaan säästä, sillä se on vaaraton aihe. Siitä ei ole olemassa useita kantoja eikä sen takana ole tiedon sisäkkäisiä tiloja, jotka voisivat paljastua. Sää oli samaa kaikille eikä kenenkään hallittavissa, ja vaikka se oli oikukasta, se oli myös pysyvää: sateisessa kesässä ja takatalvessa olivat läsnä kaikki menneet ja kaikki ajallaan tulevat kesät, tavanomaisen suoraan silmiin paistava lohtu. Sääpuhe sisältää kaksi merkitystä ja niiden ristiriidan. Se viittaa sään menneeseen vaarattomuuteen, ja se viittaa siihen, miten puhumme säästä nyt: epäluuloisina, murheen ja totutun välillä. Yhä on paljon sellaista mitä ei voi tulkita, mikä vaihtelee kuten ennenkin. Mutta enää se ei ole Hän, joka säät ja ilmat säätää. PH

∼teknologinen taantuma

Pettymys kun teknologian kehittyminen ei kehittänytkään ihmistä ja hänen toimintojaan ylemmälle älykkäämmälle tasolle vaan lisäsi henkistä taantumista ja mm. muistiongelmia ja aloitekyvyn hankaluutta.

Tulevaisuuden paino on suoraan verrannollinen kulttuurin ja ympäristön muutosten nopeuteen. Nykyhetken merkittävyys on kääntäen verrannollinen tulevaisuuden painoon. On esitetty erilaisia arvioita siitä, missä vaiheessa tulevaisuuden paino kasvaa niin suureksi, ettei voida enää puhua nykyajasta. MR

Ihmiskunta säilyttää loppuun asti kyvyn kuvitella tapoja selviytyä katastrofista. Konkreettisiin toimenpiteisiin ei kuitenkaan riittävässä mittakaavassa ryhdytä, mikä tosin ei johdu utopiasimulaatiosta, vaan niin kutsuttujen taloudellisten realiteettien huomioonottamisesta.LG

Puhtaan ilon kokemus, jota yhä useampi alkoi läpikäydä luovuttuaan ajatuksesta, että minuus on sidottu omistamiseen, alistamiseen ja kulutukseen. Tuotannon romahdettua heräsi kauhun sijaan helpotus, joka kasvoi puiden mukana ja liikkui sieltä happena ihmiseläimen soluihin. Vailoon liittyy evoluution kannalta erikoinen ilmiö, sillä ihmisten kyky aistia valoa ja sen eri sävyjä kehittyi monikymmenkertaiseksi, mikä edelleen edesauttoi uutta taitoa elää tarkkaavaisesti, rauhassa ja havaiten. EA

Halu viettää pitkiä aikoja luonnossa ostamatta sitä varten tuotettua uutta tavaraa. Halu mennä niissä ramppeissa mitä päällä on, vaikka kollegepöksyt kastuvat, kestäen muiden vaeltajien katseet.  -Tiina

Puhdas vesi lähteestä valjastetaan putkiin, pumpataan öljyllä, vuorataan kuparilla ja fluorilla, jotta vain voisi nupista vääntämällä sitä nauttia. Kun vain sangolla voisi hakea viitseliäisyyttään.

Lyhenne sanoista What Humans Can’t Do. Taidot ja ominaisuudet, joita ihmisillä ei ole, mutta muilla eläinlajeilla on. Ihmisten paremmuutta suhteessa muihin eläimiin kyseenalaistava näkemys. Esimerkiksi jonkin lintulajin näkökulmasta ihminen ei ole lähimainkaan fiksuin laji. RT

Tila, jossa ihminen tiedostaa olevansa yksi hetkellinen luonnon ilmiöiden ja olioiden yhteentulema ja osa suurempaa, ajattelun rajat ylittävää kokonaisuutta. Yhdennössä luonto hengittää ihmisen kautta ja ihminen avautuu mikrobien, ilmakehän, auringon säteilyn, hirvien juoksun sekä sammalten kasvun olemassaololle, sillä ne muodostavat hänet. Yhdennössä lajirajat kaatuvat. Sen alaisuudessa ihminen tunnistaa liikkuvansa orgaanisessa vyöryssä kettujen, kuikkien, mehiläisten, kalojen, vuohenputkien ja mäntyjen rinnalla sekä katsoo itseään muiden olentojen kautta. Yhdentö estää tuhoa. EA

Korvasi aiemman ympäristö-sanan. Muutoksen taustalla oli laaja havahtuminen siihen, että kaikki kuuluu yhteen. Puhe ”ihmisestä ja ympäristöstä” heijasteli ajattelumalleja, joissa kuviteltiin liian suuria eroja yksilön ja ympäröivän todellisuuden välille. Yhteistö-sanaan liittyy läheisesti myös yhteistyö, joka on yhteiselämän ylläpitämisen edellytys. PP

Kyvyttömyys todistaa, ettet ole kuten isovanhempasi. Eksyt luennoimaan ”säätyyppien muutoksista” yhtä pitkällisesti kuin oma isoisäsi ”sota-aikana käytettyjen häkäpönttöautojen toimintaperiaatteista”. Isoisäsi lailla haluat esitellä vanhentuneita kartastoja ja analysoida kuolleiden poliitikkojen toimia. Pula-ajan kokeneet ihmiset eivät myöhemminkään heittäneet mitään pois, sinä välttelet yhä lihansyöntiä ja lentomatkailua, vaikka kumpikaan ei ole ollut enää aikoihin ongelma. Sanot, että luonnon syklit ovat häiriintyneet, ja sinua katsotaan niin kuin itse katsoit isoäitiäsi, kun tämä sanoi, että homoseksuaalisuus on sairaus. Isoäitisi menetti Karjalan, sinä koko maailman, mutta jossain vaiheessa puhe ”maailmanlopusta” alkoi kuulostaa höpinältä. MR

Öljiö on hahmo, jonka alkuperä on jäljitetty 2030-luvun Norjaan, mistä se levisi nopeasti Eurooppaan, eteläiseen Afrikkaan ja lopulta lähes koko maailmaan. Hahmoa nähdään mm. illanvietoissa, jäähallikonserteissa ja sketsiohjelmissa. Öljiö on muodoltaan möykkyinen ja sillä on päällään öljyä tihkuva pitkä takki. Öljiö symboloi jokaisen ihmisen pimeää, öljyistä puolta. On tärkeää huomata, että Öljiö ei ole joku toinen, johon ongelma heijastetaan, vaan jokaisen fossiilisen ajan ihmisen sisällä asuva, ahdistusta ja turhaumaa kasvattava olento.
Öljiön vierailulla on kaikille tuttu, rituaalinomainen kaava, samaan tapaan kuin joulupukilla. Ihmiset seisovat ringissä. Öljiö anoo kosketusta ja hellyyttä. Jonkun yhteisön jäsenistä on uhrauduttava ja kosketettava öljiötä.
RT