ELA

Elämässä mukana – muutoksissa tukena.


Elämäneläkelaitos eli Ela, huolehtii Suomessa asuvan ja kasvavan eliöstön perusturvasta eri elämäntilanteissa. Elan palvelut kattavat niin nisäkkäät, sienet, kuusipuut, laululinnut kuin mullassa kaihertavat kastelierotkin.  Elan hoitamaan perusturvaan kuuluvat esimerkiksi perheiden, laumojen, parvien ja verkostojen tuet, elämän perinnöt, sairausvakuutus, kuntoutuksen -ja ennallistamisen tuet, yksinäisen läheisturva, asumisen ja kasvupaikantuki, opintotuki, rajoite-etuudet ja vähimmäisrakkaus. Ela haluaa palvella. Vuosittain sen asiakkaat saavat palvelua Elan palvelupisteissä sekä ulkona maastossa. Kriiseissä auttajina toimivat henkilökohtaiset avustajat. Ela turvaa eliöstön perusturvallisuuden tunnetta, edistää terveyttä, edistää yhteisöjä ja tukee itsenäistäkin selviytymistä. Elan arvot ovat eliöitä arvostava, osaava, yhteistyökykyinen ja uudistuva. RT