Ekotus

1960-luvulla kiihtynyt  ”vihreä” toiminta, joka sisälsi toimintamalleja, tuotteita, argumentointia ns. ekologisten valintojen puolesta. Ekotuksella pyrittiin luomaan vaihtoehtoja ja tekemään eroa luonnonvaroja riistävälle elintavalle, joka oli teollistumisen ja väestönkasvun myötä kiihtynyt (liittyi ihmiskäsitykseen, jossa ihminen oli käsitettiin kuluttajaksi). Ekotuksen ilmenemis-muotoja olivat esimerkiksi poliittisiin järjes-telmiin muodostuneet ekopuolueet, liikkumiseen keksityt sähköautot, kehojen ja ympäristön puhdistamiseen liittyvät ekopesuaineet. 

Ekotus hävisi, kun ihmiselle sopiva elintila maapallolla kutistui puoleen 2010-luvun elintilaan verrattuna. Pääasiassa kuivuus ja tulvat tekivät suuren osan maapallon pinta-alasta elinkelvotonta. Tällöin tuotantoketjut vakiintuivat kestäviksi aina alkutuotannosta jälleenkäyttöön ja maatumiseen asti. RT

ELA

Elämässä mukana – muutoksissa tukena.


Elämäneläkelaitos eli Ela, huolehtii Suomessa asuvan ja kasvavan eliöstön perusturvasta eri elämäntilanteissa. Elan palvelut kattavat niin nisäkkäät, sienet, kuusipuut, laululinnut kuin mullassa kaihertavat kastelierotkin.  Elan hoitamaan perusturvaan kuuluvat esimerkiksi perheiden, laumojen, parvien ja verkostojen tuet, elämän perinnöt, sairausvakuutus, kuntoutuksen -ja ennallistamisen tuet, yksinäisen läheisturva, asumisen ja kasvupaikantuki, opintotuki, rajoite-etuudet ja vähimmäisrakkaus. Ela haluaa palvella. Vuosittain sen asiakkaat saavat palvelua Elan palvelupisteissä sekä ulkona maastossa. Kriiseissä auttajina toimivat henkilökohtaiset avustajat. Ela turvaa eliöstön perusturvallisuuden tunnetta, edistää terveyttä, edistää yhteisöjä ja tukee itsenäistäkin selviytymistä. Elan arvot ovat eliöitä arvostava, osaava, yhteistyökykyinen ja uudistuva. RT

Jääjä

Muurien ja tulvavallien ulkopuolelle vapaaehtoisesti jäävä, evakuoinnista kieltäytyvä. Jäärä. HN

K-voima

Voima, joka kohdistuu ihmiseen, kun erinäiset kasvumuuttujat hänen ympärillään alati *kiihtyvät* – kun esimerkiksi energiantuotanto, tietokoneiden prosessoriteho ja lannoitteiden kulutus kasvavat eksponentiaalisesti. Jos kiihdytys pysyy vakaana, K-voima on ihmiselle yhtä huomaamaton kuin ilmanpaine ja painovoima. K-voiman äkillisten romahdusten on havaittu aiheuttavan ihmisessä sukeltajantautia muistuttavia oireita. 2040-luvulla niitä opittiin hoitamaan pitkillä lepojaksoilla. HN

Loppueläminen

Yksilöt alkavat jakaa loppuelämänsä elämisen kokemusta. Kuolevaisuuden muistaminen ja jäljellä olevan ajan arvostaminen laajenee yhteisöihin ja siitä elonkehään. Voivatko myös yksilöä suuremmat systeemit saada jälkeläisiä? Odotammeko niiden elämää omamme jälkeen, biosfäärin tuntemattomia, pieniä lapsia? PH

Maarra

2030-luvulla kehittyvä sururituaali, vertaa hautajaiset. Suru ja ahdistus, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen ja luonnon tuhoutumiseen, saavat oman rituaalinsa. Sadattuhannet ihmiset saapuvat suremaan eri puolilla maailmaa. Rituaaleja järjestetään tuhansissa kaupungeissa, ja rituaalin kesto ja vaiheet vaihtelevat. Maarran ydintä on kuvattu näin: osallistua maarraan on luopua siitä kuvitelmasta, että kaikki jatkuu kuten ennen. Luopua itsepetoksesta. Osallistua maarraan on katsoa tilannetta rehellisesti ja surra sitä. Hengittää juuri nyt. Toiset uskovat, että maarraan osallistuminen palauttaa kyvyn toimia inhimillisesti ja rauhallisesti, suhteessa maailmaan ja omaantuntoon. RT

Paikallinen Tuho

Maapallon saavutettua pisteen, jossa se ei enää kykene pelastamaan itseään, huomio käännetään ulkoavaruuden suojelemiseen. Tuhon pitämiseksi paikallisena, kaikki avaruusohjelmat lopetetaan. Ihmiset valtaa optimismi. Universumin äärettömyydestä riemuittaan ja sitä mallintavat kuvat kielletään. JV

Utopiasimulaatio

Ihmiskunta säilyttää loppuun asti kyvyn kuvitella tapoja selviytyä katastrofista. Konkreettisiin toimenpiteisiin ei kuitenkaan riittävässä mittakaavassa ryhdytä, mikä tosin ei johdu utopiasimulaatiosta, vaan niin kutsuttujen taloudellisten realiteettien huomioonottamisesta.LG

Hiekkamaailma

Hiekkamaailma on ajatus toisesta, kolmannesta ja viidennestä mahdollisuudesta luoda uudestaan maailma tai jopa universumi. Hiekkamaailma on 2030-luvulla yleistynyt leikki, joka helpottaa maapallon ajattelemista ja konkretisoi kiertokulkua planeetan pinnalla. Maailman rakentajia, hiekkamaageja, saattoi erityisesti lämpimissä maissa nähdä toreilla ja aukioilla, missä heidän ympärilleen oli kerääntynyt hiljaisia, jopa transsiin vaipuneita katselijoita. Suomessa hiekkamaageja kutsutaan usein kirjastoihin ja nuorisotaloihin. RT

Restabiliteetti

Luonnon kyky muodostaa ihmisen jälkeisenä aikana mielekkäitä ekologisia kokonaisuuksia. Sana on kuitenkin harhaanjohtava, sillä luonto ei pyri vakauteen eikä luonto pyri mihinkään. Sanan ensisijainen tarkoitus on tuoda turvaa pelottavassa tilanteessa. LG

Autotahtoinen

Jälkifossiilisella ajanjaksolla tunnistettu epärealistisen haluamisen tila. Olento tai ryhmä haluaa asioita, joita ei ole perusteita haluta. (Esim. ajaa autolla, joka käyttää fossiilisia polttoaineita) Tila, jossa olento tai ryhmä kuvittelee ja käyttäytyy kuin voisi autonomisesti päättää ja tehdä valintoja kuluttamisesta. (Vrt. fossiilisen kauden individualismiharhaan perustuvat valinnat). Saattaa kroonistuessaan johtaa mielenterveysongelmiin (harhat, ylipsykoosi), rikollisiin tekoihin ja yhteisöstä putoamiseen, jopa lopulliseen syrjäytymiseen ja menehtymiseen. RT

Änky

Kyvyttömyys todistaa, ettet ole kuten isovanhempasi. Eksyt luennoimaan ”säätyyppien muutoksista” yhtä pitkällisesti kuin oma isoisäsi ”sota-aikana käytettyjen häkäpönttöautojen toimintaperiaatteista”. Isoisäsi lailla haluat esitellä vanhentuneita kartastoja ja analysoida kuolleiden poliitikkojen toimia. Pula-ajan kokeneet ihmiset eivät myöhemminkään heittäneet mitään pois, sinä välttelet yhä lihansyöntiä ja lentomatkailua, vaikka kumpikaan ei ole ollut enää aikoihin ongelma. Sanot, että luonnon syklit ovat häiriintyneet, ja sinua katsotaan niin kuin itse katsoit isoäitiäsi, kun tämä sanoi, että homoseksuaalisuus on sairaus. Isoäitisi menetti Karjalan, sinä koko maailman, mutta jossain vaiheessa puhe ”maailmanlopusta” alkoi kuulostaa höpinältä. MR

Ritari Anteeksi

2020-luvulla ilmaantunut supersankari, joka kuljettaa aikansa ihmisten viestejä näiden lapsille, lapsenlapsille ja lapsenlapsenlapsille. Yhteyttä tulevaisuuteen ritari ottaa ämpärin avulla. RT

WHCD

Lyhenne sanoista What Humans Can’t Do. Taidot ja ominaisuudet, joita ihmisillä ei ole, mutta muilla eläinlajeilla on. Ihmisten paremmuutta suhteessa muihin eläimiin kyseenalaistava näkemys. Esimerkiksi jonkin lintulajin näkökulmasta ihminen ei ole lähimainkaan fiksuin laji. RT

Nimipuutto

Elias Lönnrotin Suomalais-ruotsalaisen sanakirjan mukaan niistä ”kenen ei enää nimiäkään muisteta”. Nykyään sukupuuttoa seuraava vaihe, jossa sukupuuttoon kuollut laji, kieli, kulttuuri tai muu sellainen  katoaa yleisestä tietoisuudesta. MR

Bunkkeruusi

Eräänä vuonna tuhannet menettivät omaisuutensa ostettuaan osakkeita superturvallisista maanalaisista omavaraiskeskuksista, joita ei todellisuudessa ollut olemassa. ”Bunkkeruusi” oli aluksi pilkkanimi huijauksiin langenneille. Sittemmin sanalla on viitattu fantasioihin, jotka koskevat vastuusta irtisanoutumista ja yksinäistä pakoa. Uskotaan, että lähes kaikki yksilöt potevat ajoittain jonkinasteista bunkkeruusia. HN

Vailo

Puhtaan ilon kokemus, jota yhä useampi alkoi läpikäydä luovuttuaan ajatuksesta, että minuus on sidottu omistamiseen, alistamiseen ja kulutukseen. Tuotannon romahdettua heräsi kauhun sijaan helpotus, joka kasvoi puiden mukana ja liikkui sieltä happena ihmiseläimen soluihin. Vailoon liittyy evoluution kannalta erikoinen ilmiö, sillä ihmisten kyky aistia valoa ja sen eri sävyjä kehittyi monikymmenkertaiseksi, mikä edelleen edesauttoi uutta taitoa elää tarkkaavaisesti, rauhassa ja havaiten. EA

Yhdentö

Tila, jossa ihminen tiedostaa olevansa yksi hetkellinen luonnon ilmiöiden ja olioiden yhteentulema ja osa suurempaa, ajattelun rajat ylittävää kokonaisuutta. Yhdennössä luonto hengittää ihmisen kautta ja ihminen avautuu mikrobien, ilmakehän, auringon säteilyn, hirvien juoksun sekä sammalten kasvun olemassaololle, sillä ne muodostavat hänet. Yhdennössä lajirajat kaatuvat. Sen alaisuudessa ihminen tunnistaa liikkuvansa orgaanisessa vyöryssä kettujen, kuikkien, mehiläisten, kalojen, vuohenputkien ja mäntyjen rinnalla sekä katsoo itseään muiden olentojen kautta. Yhdentö estää tuhoa. EA

Biokaatio

Vuonna 2037 länsimainen ihminen tunnisti ensimmäisen kerran elämän kommunikaatioyrityksiä kasvimaailman erittämissä värähtelyissä. Tunnistaminen vaatii sanattomuutta, pelon täydellistä puutetta ja tieteellisen metodin asettamista hiljaa keinuvan puun oksalle, kunnes selittämään pyrkivä mieli nukahtaa. EA

Autuumaa

Termi niille luonnonpaikoille, joita ennen kutsuttiin autiomaiksi. Ympäristötuhojen myötä ihmiset lopulta oppivat arvostamaan tällaisten paikkojen karua kauneutta ja niiden ylevöittäviä, autuaallisia vaikutuksia. ”Autuaita ne, jotka säilyttävät yhteyden autioihin”, kiteytti kuuluisa 2040-luvun runoilija, joka tunnetaan vain taiteilijanimellään Erämaiden Pyhiinvaeltaja. PP